Kontakt

Kroa i Bagn AS, Valdres Mathus ligg i Bagn i Valdres ved stamvegen E-16 mellom Oslo og Bergen.

Velkommen te øss!

Kjørebeskrivelse

Følg E16 te Bagn, sving inn te Valdrestunet. Her finner du øss i andre etasje.

Kontaktdetaljer

Telefon // 488 80 438

E-post // kafe@valdresmathus.no

Heimeside // valdresmathus.no

Besøksadresse // Kroa i Bagn AS, kafe og spiseri, Valdrestunet, 2930 Bagn

Postadresse // Kroa i Bagn AS, Postboks 51, 2929 Bagn

Org nr // 925178896 MVA